02-3335555 hotel@hotelwiesenhof.com

รู้หรือไม่ เครื่องหมาย มอก. บนถังเก็บน้ำบอกอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

หากหลายๆ ลองสังเกตดูบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดูโดยเฉพาะกันสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะเห็นได้ว่ามาเครื่องหมาย มอก.ติดไว้อยู่ กับผลิตภัณฑ์อย่าง ถังเก็บน้ำ ก็เช่นเดียวกัน โดยเราจะพาทุกคนมาดูกันว่าเครื่องหมาย มอก. ที่ติดไว้บนถังเก็บน้ำจะสามารถบ่งบอกถึงอะไรได้บ้าง

ทำความรู้จักเครื่องหมาย มอก.

เครื่องหมาย มอก. หรือที่ย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือเครื่องหมายที่ทาง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ผลิต ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามกำหนด โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

จะเห็นได้ว่าเครื่องหมาย มอก. จะมีชุดตัวเลขระบุไว้ด้างหลังซึ่งชุดตัวเลขเหล่านี้ก็จะมีความหมายที่แตกต่างกัน ได้แก่

ชุดตัวเลขที่อยู่หลัง ตัวอักษร มอก. – ลำดับในการออกเลข มอก.

ชุดตัวเลขที่อยู่หลังลำดับในการออกเลข มอก. – ปี พ.ศ. ที่ออกเลข

สรุป คือ สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มีตรา มอก. หมายถึง สินค้าที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานจากทาง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดขึ้น มีความปลอดภัยทั้งการใช้อุปโภคและบริโภค มีคุณภาพและประสิทธิภาพสมกับราคา

ถังเก็บน้ำ DOS | Life ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำที่ได้รับรองมาตรฐานมากมาย

นอกจากถังเก็บน้ำของ DOS จะได้รับการรับรองมาตรฐานจากทาง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ด้วยการยืนยันจากเครื่องหมาย มอก. ที่ตัวถังแล้ว ถังเก็บน้ำ DOS ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น

• ได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า เป็นถังเก็บน้ำที่แพทย์แนะนำ

• ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

• ได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรอาหารและยาจากสหรัฐอเมริกา สมาคม FDA (Food and Drug Administration)

• เป็นถังเก็บน้ำที่ได้รับการการันตีว่าวัสดุที่ใช้เป็นแบบ Food Grade 100%

และไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ แต่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากทาง DOS | Life ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรในไทยและต่างประเทศอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน แท้งค์น้ำ หรือจะเป็นถังขยะฝังประตู ก็ได้รับรองมาตราฐานอย่างถูกต้อง จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ DOS | LIFE มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีอย่างแน่นอน


hotelwsh_admin

No description.Please update your profile.