02-3335555 hotel@hotelwiesenhof.com

รวมความหมายผลไม้มงคลที่นิยมใช้ไหว้ในเทศกาลต่างๆ

หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าในเทศกาลต่างๆ ที่ต้องมีพิธีการไหว้หรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมจึงต้องมีการใช้ผลไม้หลากหลายชนิดเป็นเครื่องเซ่นไหว้กันด้วย โดยวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูกันว่าผลไม้มงคลที่ผู้คนนิยมนำไปไหว้และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนั้นมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง

ความหมายผลไม้มงคลที่นิยมใช้ไหว้ในเทศกาลต่างๆ

1. ส้ม หมายถึง ความมั่งมีศรีสุข การเรียกสิ่งดีๆ เข้ามา เนื่องจาก ส้ม ในภาษาจีน มีชื่อเรียกว่า ไต้กิก แปลว่าความโชคดี มีโชคลาภ มั่งมีศรีสุข

2. แก้วมังกร หมายถึง ความเป็นสิริมงคล อีกหนึ่งผลไม้ที่มีชื่อและสีที่เป็นมงคล นั่นก็คือสีชมพูออกแดงที่เป็นมงคล และชื่อมังกรที่เป็นสัตว์มงคลของจีน การไหว้แก้วมังกรช่วยเรื่องการเงิน ความอุดมสมบูรณ์ และการมีโชคลาภ โดยเฉพาะหากเลือกแก้วมังกรที่เนื้อด้านในเป็นสีแดงก็จะยิ่งเสิรมความสิริมงคลยิ่งขึ้น

3. ทับทิม หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความกลมเกลียวกันในครอบครัว หรือสถาบัน นอกจากนี้ชาวจีนยังเชื่อว่า ใบและลำต้นของทับทิม จะช่วยขับไล่และปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปได้อีกด้วย

4. องุ่นแดง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความที่องุ่นเป็นผลไม้ที่มีลักษณะเป็นพวง จึงเปรียบเหมือนการช่วยอวยพรให้ครอบครัวมีความอบอุ่น อยู่ด้วยกันครบถ้วน และมีความเจริญรุ่งเรืองตลอด

5. แอปเปิ้ลแดง หมายถึง สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย อีกหนึ่งผลไม้ที่มีสีที่เป็นมงคลสำหรับชาวจีน และความหมายดีๆ ที่หมายถึงให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

6. กล้วย หมายถึง ความเจริญงอกงาม และมีลูกมีหลานสืบสกุลต่อไป ผลไม้มงคลที่มีลักลักษณะเป็นหวี เมื่อสุกแล้วจะมีสีเหลืองทอง ซึ่งก็เป็นสีมงคลของชาวจีนเช่นเดียวกัน การไหว้กล้วยก็สื่อความหมายถึงการกวักโชคลาภ การอวยพรให้ครอบครัวมีแต่ความเจริญงอกงาม

7. สาลี่ หมายถึง โชคลาภและเงินทอง สาลี่ หรือ สาลี่สีทอง อีกหนึ่งผลไม้มงคลที่นิยมนำมาไหว้ เนื่องจากสีของผลไม้ที่เป็นสีเหลืองทองที่สื่อความหมายถึงเงินทองไหลมาเทมา การมีโชคลาภ ความโชคดี และความมั่นคง

8. ลูกพลับ หมายถึง ความมั่นคง การมีจิตใจที่แข็งแกร่ง หนักแน่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถข้ามผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้ และประสบผลสำเร็จอย่างที่ตั้งหวังไว้

9. สับปะรด หมายถึง การเรียกโชคลาภให้เข้ามา สับปะรด ในภาษาจีนจะเรียกว่า อั่งไล้ แปลว่าการเรียกโชคลาภ อวยพรให้ลูกหลานเฮงๆ มีเงินมีทองใช้ตลอดปี


hotelwsh_admin

No description.Please update your profile.